MUSTIKA NYAI RONGGENG

DIMAHARKAN MUSTIKA NYAI RONGGENG

Banyak Cerita mengenai legenda serta cerita mistis mengenai Mustika Batu Nyai ronggeng. Menurut histori, manusia sudah dikenalkan Mustika Batu Nyai ronggeng sudah lama yang sudah teratasi saat yang lampau . Mustika Batu Nyai ronggeng banyak dipakai untuk memperkuat , memberi serta pancarkan daya beragam kemampuan yang di perlukan manusia dalam meraih hajatnya seperti pancarkan Aura Badan pemiliknya dan untuk menghadirkan banyak keberuntungan dalam semua usaha serta kehidupan , kejayaan , kekayaan harta serta tahta dan beberapa hal lain yang dinilai sebagai keajaiban atau wahyu Tuhan .

Mustika Batu Nyai ronggeng daya atau kemampuan yang dipunyai oleh Mustika nyai ronggeng bisa dipakai untuk menolong didalam menangani beragam permasalahan perekonomian /keuangan , usaha /usaha Anda yang mungkin saja mundur atau keadaan menghawatirkan, dapat pula tengah hancur , Anda inginkan agar bangkit . Diluar itu benda ghaib ini dapat memberi dampak yang positif pada kekuatan dalam semua bagian dan jadikan wasilah penarik duit serta rejeki dalam wujudkan kesejahteraan untuk Anda , Atas Rahmat Tuhan .

Mustika Batu Nyai ronggeng ini yaitu batu mustika alami yang didapatkan SESEPUH MBAH COMBOR daerah keramat serta angker di Gunung Galunggung . Mustika ini mempunyai daya kuat alami serta daya bumi. Hasil tarikan tirakat Gunung Galunggung sepanjang 7 hari serta malam. Dengan berperang kodam penunggu Gunung Galunggung yang ganas . Pada akhirnya dapat memperoleh Mustika Batu Nyai ronggeng dengan selamat atas Rahmat Tuhan .

Mustika ini mempunyai daya tuah khodam alamiah . Tetapi kekuatannya begitu tinggi serta dahsyat . Telah dibuktikan pada sebagian orang yang jadikan tester daya mustika ini . Akhirnya begitu memuaskan serta mengagumkan . Insya Allah siapapun yang mempunyai mustika ini ia bakal gampang jadi berhasil , gampang rejeki serta kelancaran usaha , disayangai beberapa orang serta yakin diri tinggi dan fasilitas kenaikan jabatan serta kelancaran rejeki . Dan memberkahi daya supranatural untuk penggunannya .

Meneurut pembicaraan Sesepuh Ahli Spritual MBAH COMBOR , Mustika Batu Nyai ronggeng ini mempunyai tuah alamiah sebagai di bawah ini :

Pancarkan Aura pengasihan tingkat tinggi .

Pendukung Jabatan serta usaha .

Memperlancar semua hajat serta hasrat gampang terwujud atas Rahmat Tuhan .

Pancarkan daya tarik serta yakin diri untuk pembawanya.

Pancarkan daya pendukung kenaikan jabatan serta atau menjaga jabatan .

Jadikan pemiliknya di kagumi serta disayang siapapun yang berjumpa dengannya .

Peluluh hati serta wasilah pengayoman keluarga .

Wasilah keberhasilan semua harapan serta usaha Anda .

Wasilah penyembuhan ghaib , seperti teluh , santet , beberapa manfaat serta yang lain .

Perukun rumah tangga yang tengah punya masalah .

Serta faedah yang lain , bakal Anda rasakan sendiri sesudah memilikinya .

Manfaat Serta Faedah Mustika Batu nyai ronggeng cukup banyak , dianataranya dapat Anda baca berikut ini . Sebagian faedah serta manfaat Mustika Batu nyai ronggeng diantaranya :

Wasilah Pancarkan pesona asmara , serta kasih sayang .

Wasilah Menimbulkan aura di mana kita disayangi beberapa orang di sekitar kita .

Wasilah Memberi serta pancarkan daya kharismatik .

Wasilah dalam Menyebabkan rasa yakin diri untuk pemiliknya .

Wasilah dalam menarik kekayaan serta keberhasilan .

Wasilah untuk peluluh hati serta sukma .

Wasilah tingkatkan daya batin.

Wasilah pancarkan kejayaan serta kemampuan pemimpin .

Kelebihan dari mustika ini , yakni dapat diwariskan atau diberikan pada anak cucu , saudara , adik kakak , ponakan , saudara sekandung dan lain – lain, apabila Anda telah tak membutuhkannya lagi . Gampang cara penggunaannya , tanpa ada kemungkinan apa pun , dan antik serta bagus bentuk mustikanya . Serta cuma ada satu saja mustika ini begitu langka .Mustika ini dapat di pakai untuk semuanya agama , tidak ada pantangannya , mustika ini tidak ada khodamnya , tanpa ada memiliki resiko apa pun , tak ada perawatan spesial serta tak perlu sulit payah dalam menyimpannya , dapat Aman Anda pakai serta banyak barokah atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa , mudah- mudahan faedah untuk Anda.

Amin….

Hanya ada di www.dukunpusaka.com