Mantra Penawar Racun Buah Buahan

Ilmu dan mantra dibawah dapat Anda kuasai dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Puasa sunnah Senin dan Kamis selama 7 kali.
2. Puasa Ngalong, yaitu makannya hanya makan buah-buahan selama 21 hari.
3. Puasa mutih selama tiga hari dan dilanjutkan dengan Pati Geni 1 hari 1 malam .
Selama menjalani puasa mantranya dibaca seperti tertulis dibawah ini:
Bismillahirrohmannirrohiim, Niat ingsun dahar, nora dahar, Rowang ingsun tapa kang dahar Ora saré rowang ingsun tapa kang saré, Karna ingsun iku wus kawengku ing alam Nasut, Malakut, Jabarut. Yaiku kang dahar kang saré, Jagadé sahir kabir, Cahaya mangan rasa, Rasa mangan cahaya, Cahaya rasa mulya sampurna.

➡️ UNTUK LEBIH JELASNYA SILAHKAN MINTA BIMBINGAN DAN KONSULTASI DENGAN MASTER EYANG COMBOR

⬇️ HUBUNGI KONTAK DI BAWAH !!!