MANTRA MEMANGGIL KANJENG RATU NYI RORO KIDUL 

Sesepuh guru besar mbah combor mengajarkan doa untuk memanggil kanjeng ratu nyi roro kidul :

Bismillahirrohmanirrohim …

Asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammaddarrosulullah …

Bismidat Dalima Putih , Gumilang Cahaya ning Suci ing Wisesa …

Matih Sang Rama Wulung , Ya Ibu Ratu Agung , Sangiang Dangiang Hajah Nyai Dewi Roro Kidul ….

Rawung Ka ’anjeng Gusti Wali Tunggal …

Laluhur Saka Wayana si Nareng Ka ’anjeng Syech Haji Wali Sakti Kudratullah…

Sumerep ing Genuruwah Sang Kremi Pelabuhan Ratu …

Dupe Ciri Wali Purwa tanpa Wekasan …

Tusta Usmaningani Tugtupku Kersaning Allah

(Tirakat) :

1 . dibaca 99 x pada malam jum’at kliwon tepat jam 12 malam.

2 . sebelum tirakat diwajibkan mandi kembang, supaya jasad dan ruh dalam keadaan suci .

3 . di anjurkan tirakat ditempat yg hening bersih dan wangi , bila perlu sambil bakar dupa/meyan .

4 . harus dalam keadaan sendirian , jika tirakat di atas tidak dipenuhi ratu pantai selatan tidak akan hadir meskipun anda berambisi ingin bertemu .

Hanya ada di www.dukunpusaka.com