MANTRA GENDAM BIRAHI

Sesepuh guru besar eyang combor mengamalkan ilmu gendam birahi wanita.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA ‘INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINNII. YUHIBBUUNAHUM KAHUBBILLAAH. WAKAA DHIMIINAL GHOEDHO WAL ‘AFIINA ‘ANINNAASI. WALLAAHU YUHIBBUL MUHSINIINA. AWAMAN KAANA MAITAAN FA AHYAINAAHU WA JA’ALNAA LAHUU NUURON YAMSYII BIHII FINNAASI KAMAN MATSALUHUU FIDH-DHULUMAATI LAISA BIKHOORIJIN MINHAA. KADZAALIKA ZUYYINA. FALAMMAA ROAINAHUU AKBAR NAHUU WAQOTH-THO’NA AIDIYAHUNNA. WAQULNA HAASYAA LILLAAHI MAA HAADZAA BASYARON. INHADZAA ILLAA MALAKUN KARIIMUN. WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZ-DZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRON

Istigfar sebanyak 21

Surat An Naas sebanyak 21X

Sahadat sebanyak 21X

Sholawat Nabi sebanyak 21X

Laa haula walaa quwwata illaabillaaahil ‘aliyyil adziim sebanyak 21x

Tata Laku:

Puasa mutih 7 hari 7 malam yang dimulai Rabu legi

Petigeni 1 hari 1 malam

Selama puasa dan petigeni, mantra dibaca 199x pada tengah malam.

Selamat mencoba semoga bermanfaat.

Hanya ada di www.dukunpusaka.com