Koleksi Mantra Ajian Pengasihan Ampuh

Bismillahirrohmanirrohhim,
Kembang jaya kusuma
Lungguhe ana pucuk’e mbun-mbunaku
Kinayungan suksma kinemulan raga
Cedekna rejekiku, junjungen drajadku dohna bilahiku
Upama ana seja sing ala aja tumama
Sing wis tumama ora dadi apa
Sing durung tumama tinulaka dening Allah
Teka kedep, teka sirep, teka welas , teka asih
Asih marang badan saliraku, asih saka kersaning Allah
Aja maneh jalma manungsa
Jin setan priprayangan wae teka kedep, teka sirep, teka welas
Teka asih, asih marang badan saliraku asih saka kersaning Allah
Ya hu ya Allah 3x
Kembang Jaya Sampurna
Lungguhe ana tanganku kiwa lan tengen
Aja obah, aja polah
Gugahen segara ku kabeh
Mblabar ngerogi wong sak buwana
Teka kedep, teka sirep, teka welas , teka asih
Asih marang badan saliraku, asih saka kersaning Allah
Aja maneh jalma manungsa
Jin setan priprayangan wae teka kedep, teka sirep, teka welas
Teka asih, asih marang badan saliraku asih saka kersaning Allah
Ya hu ya Allah 3x
Dadaku macan putih
Dlamakanku setan karipan
Dengkulku banteng ketaton
Suaraku gelap ngampar
Wong sak buwana kabeh sing krungu petak ku
Teka kedep, teka sirep, teka welas , teka asih
Asih marang badan saliraku, asih saka kersaning Allah
Aja maneh jalma manungsa
Jin setan priprayangan wae teka kedep, teka sirep, teka welas
Teka asih, asih marang badan saliraku asih saka kersaning Allah
Ya hu ya Allah 3x
Senduka senduku
Teka kedep, teka sirep, teka welas , teka asih
Asih marang badan saliraku, asih saka kersaning Allah
Aja maneh jalma manungsa
Jin setan priprayangan wae teka kedep, teka sirep, teka welas
Teka asih, asih marang badan saliraku asih saka kersaning Allah
Ya hu ya Allah 3x
Gedhe cilik gedhene sak gunung anakan
Ngadek ana satengahing guwa garbaku
Njunjung drajadku
Mayungi jiwa ragaku
Rumeksa badhan saliraku
Teka kedep, teka sirep, teka welas , teka asih
Asih marang badan saliraku, asih saka kersaning Allah
Aja maneh jalma manungsa
Jin setan priprayangan wae teka kedep, teka sirep, teka welas
Teka asih, asih marang badan saliraku asih saka kersaning Allah
Ya hu ya Allah 3x
Gedhe cilik gedhene sak gunung anakan
Ngadek ana satengahing Jiwa ragaku
Ngampingi nyawaku
Mayungi jiwa ragaku
Rumeksa badhan saliraku
Teka kedep, teka sirep, teka welas , teka asih
Asih marang badan saliraku, asih saka kersaning Allah
Aja maneh jalma manungsa
Jin setan priprayangan wae teka kedep, teka sirep, teka welas
Teka asih, asih marang badan saliraku asih saka kersaning Allah
Ya hu ya Allah 3x
Semar kuning
Lungguhe ana pucuking lathiku
Jabang bayine si….sing kekungkulan Semar Kuning
Teka kedep, teka sirep, teka welas , teka asih
Asih marang badan saliraku, asih saka kersaning Allah
Aja maneh jalma manungsa
Jin setan priprayangan wae teka kedep, teka sirep, teka welas
Teka asih, asih marang badan saliraku asih saka kersaning Allah
Ya hu ya Allah 3x.

➡️ UNTUK LEBIH JELASNYA SILAHKAN MINTA BIMBINGAN DAN KONSULTASI DENGAN MASTER EYANG COMBOR

⬇️ HUBUNGI KONTAK DI BAWAH !!!